Polska
 2019-08-14 KONCERT "KRAKOWIAKÓW" Z Chakasji Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W Domu Polonii im. prof. Stelmachowskiego w Warszawie odbył się koncert zespołu "KRAKOWIACY" z dalekiej Syberii, z Chakasji, z miasta Abakan.

W trakcie występu zobaczyliśmy tańce i pieśni z różnych regionów Polski, a także polskie pieśni patriotyczne, rosyjskie, kozackie i syberyjskie.

Zespołowi towarzyszyła kapela – akordeon, skrzypce, trąbka i bęben. Wieczór poprowadził Pan Sergiusz Leończyk, repatriant z Abakanu, autor wielu unikalnych opracowań na temat obecności Polaków na Syberii i polskich śladów na nieludzkiej ziemi.

Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook