SWP

ARCHIWUM WIADOMOŚCI PAI


w serwisie PAI znajduje się 27241 wiadomości o i dla Polonii

Przedstawiamy bieżące wydarzenia w polskich środowiskach na całym świecie
oraz historyczne i kulturalne konstytuujące naszą świadomośc narodową na przestrzeni dziejów.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×