Argentyna
 2019-05-12 „Z Borszczowa do Apóstoles, rodzinna spuścizna” Ambasada RP w Buenos Aires

„Z Borszczowa do Apóstoles, rodzinna spuścizna” to tytuł polskiego rozdziału książki pt. „Zwykłe historie między Europejczykami i Argentyńczykami”

Książka została przygotowana przez ambasady państw członkowskich Unii Europejskiej pod patronatem Delegatury UE w Argentynie.

Jej promocja odbyła się z okazji dnia Europy 9 maja w Centrum Kulturalnym Kirchner w Buenos Aires. Polski rozdział poświęcono rodzinie Szychowskich, którą na uroczystości reprezentowała Amanda Szychowska i narrator polskiego rozdziału Tusam.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Buenos AiresPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook