SWP

   Uzbekistan


 2023-12-08 POWSTANIE STYCZNIOWE WSPOMINANE W TASZKENCIE

Powstanie Styczniowe zostało zaakcentowane przez Sejm i Senat RP jako wydarzenie, o którym warto pamiętać w roku 2023, w 160. rocznicę jego wybuchu. Uczęszczający na zajęcia języka polskiego przy Stowarzyszeniu Świetlica Polska w Taszkencie postanowili poznać szczegóły wydarzeń z XIX wieku, tym bardziej, że przodkowie niektórych z nich pojawili się w Azji Centralnej w ramach represji popowstaniowych.

Agnieszka Mikulec, nauczycielka skierowana przez ORPEG, przygotowała zadania i gry w celu przybliżenia genezy i skutków powstania. Część materiałów przekazał Jan Fedirko, Prezes Fundacji Niepodległości. Zajęciom towarzyszyły obrazy Artura Grottgera i fragmenty widowiska „1863 – Ku Wolności”. Spektakl ten połączył utwory muzyczne z epoki z animacjami i filmami historycznymi. Uczestnicy przedsięwzięcia nie zapomnieli o czarnych strojach, nawiązujących do żałoby narodowej po powstaniu i polskich kokardach narodowych, które według znormalizowanych na początku XX wieku przepisów są dziś niepoprawne heraldycznie, jednak takie wykorzystywali powstańcy.

Gościem specjalnym był płk Tomasz Kuczko Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Taszkencie, który nie tylko włączył się w część merytoryczną lekcji, ale także przygotował okolicznościowe nagrody dla zwycięzców quizów.

Spotkanie przybliżyło uczestnikom najważniejsze wydarzenia oraz postacie zaangażowane w ten najdłużej trwający zryw narodowy oraz wzbudziło wiele emocji wśród taszkenckiej Polonii.


Agnieszka Mikulec,
nauczycielka skierowana przez ORPEG


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: korespondencja dla PAI


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 375 031 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×