SWP

   Litwa


 2023-12-02 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewiniszkach: nieśmy światło

95 lat temu, w roku 1928, rozpoczęła się historia szkoły w Dziewieniszkach. Zmieniały się czasy, granice państw, nazwa szkoły, budynek, języki nauczania, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Jednak misja placówki nigdy nie uległa zmianie – rozwój w dzieciach i młodzieży wartości ludzkich, nauczanie samodzielności i bycia szczęśliwym.

W 1928 r. w Dziewieniszkach powstała pierwsza siedmioletnia szkoła publiczna III stopnia im. A. Mickiewicza, podobnie jak miasteczko należąca do powiatu oszmeńskiego. Na jej czele stał Włodzimerz Soroko, pracowało tu jeszcze pięciu nauczycieli. W szkole uczono języka polskiego, historii, geografii, plastyki i muzyki, techniki, języka niemieckiego, przyrody i religii, działały koła młodzieżowe i rolnicze, chór, harcerze. Niestety budynek szkoły nie przetrwał próby czasu, pozostał jedynie kamień węgielny, który można zobaczyć obok obecnego budynku gimnazjum.

W latach 1940-1941, po włączeniu terytorium Dziewieniszek do Republiki Białoruskiej, przybyli tu do pracy nauczyciele z Białorusi. Nauka prowadzona była wówczas w języku białoruskim, a szkołę nazywano niepełną średnią. W czasie II wojny światowej w Dziewieniszkach działała szkoła podstawowa, zajęcia odbywały się nieregularnie, zmieniali się nauczyciele i język nauczania. W latach powojennych istniała ogromna potrzeba nauczania dzieci czytania, pisania i liczenia, starsze dzieci także uczyły się w pierwszej klasie.

Szkoły wówczas działały niemal w każdej miejscowości: w Krakunach, Albertynie, Pogowjanach, Dowłanach, Urlańcach, Plustach. W 1946 r. w Dziewieniszkach otwarto progimnazjum z obowiązkowych nauczaniem siedmioklasowym. Później progimnazjum przekształciło się w szkołę średnią, w której mieściły się klasy z nauczaniem w języku polskim, litewskim i rosyjskm. Do 1962 roku szkoła pracowała nawet na trzy zmiany, gdyż ze względu na dużą liczbę uczniów wszyscy jednocześnie nie mieścili się w budynku szkoły. Wtedy też rozpoczęła się budowa trzypiętrowego budynku.

W 1966 roku został on oddany do użytku: poprawiły się warunki nauczania, pojawiła się możliwość organizowania zajęć pozalekcyjnych. W latach 1977 - 1978 w szkole uczyło się aż 691 uczniów, szkoła trójjęzyczna liczyła 36 klas. W 1982 - 1986 powstała dobudówka, w której mieściły się warsztat, aula, stołówka i sala gimnastyczna. Od 1992 roku w Dziewieniszkach działają dwie szkoły – Gimnazjum im. A. Mickiewicza, w którym dzieci uczą się w języku polskim, oraz Gimnazjum „Ryto”, w którym nauka odbywa się w języku litewskim.

W 2008 szkole przywrócono imię Adama Mickiewicza nadane w 1928 r. W 2011 r. przeprowadzono remont budynku, w 2012 r. szkoła uzyskała własne godło, a w 2015 r. - status gimnazjum. Obecnie uczy się tu 98 uczniów, pracuje 25 nauczycieli, dyrektorem gimnazjum jest Nijolia Bilinskaja, która przed rokiem zastąpiła wieloletnią dyrektor Danutę Anichowską.

Po przywitaniu gości dyrektor Nijolia Bilinskaja podkreśliła, że hasło gimnazjum, które brzmi ,,Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze”, przyświeca pracy pedagogów, którzy opierając swoje działania na ogólnoludzkich wartościach, sami się stale kształcąc, wychowują samodzielnych, krytycznie myślących młodych ludzi, którzy dają radę w życiu i są szczęśliwi.

- Niech oświata w Dziewieniszkach dalej niesie światu światło – mówiła dyrektor Nijolia Bilinskaja.

Dla gości wystąpił niemal każdy uczeń gimnazjum. Na improwizowanej scenie zaprezentowali się zarówno uczniowie klas początkowych, jak i starszacy, którzy w tym roku opuszczą szkołę. Były śpiewy i tańce, uczniowie recytowali wiersze, prezentowali scenki. Nie zabrakło oczywiście patrona gimnazjum Adama Mickiewicza, spotkania ze słynnym poetą i jego wierszami.

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podkreślił, że historię tworzą nie tylko daty i wydarzenia, ale ludzie, którzy w określonym czasie i okolicznościach podjęli się działań w celu osiągnięcia dobrobytu. Tak rozpoczęła się historia Gimnazjum A. Mickiewicza w Dziewieniszkach.

Starosta gminy dziewieniskiej Czesława Marcinkiewicz wspomina, jak ​​45 lat temu przyjechała do Dziewieniszek i podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w tej szkole. Podczas uroczystosci przekazała do szkolnej biblioteki tomik „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, życząc społeczności gimnazjum młodzieńczego entuzjazmu i pięknego rozwoju.

W uroczystości wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Waldemar Śliżewski, radni samorządu Jadwiga Sinkiewicz i Mieczisłowas Butrimas, starosta gminy dziewieniskiej Czesława Marcinkiewicz, specjaliści wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego Henryk Danulewicz i Katarzyna Sokołowska, dyrektorzy placówek oświatowych rejonu, przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy, partnerzy z Polski.

95 lat – to dużo czy mało? Patrząc na obecne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza można powiedzieć, że lata tylko zdobią placówkę. Wszystkiego najlepszego z okazji dostojnych urodzin!


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Samorząd Rejonu Solecznickiego


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14960307 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×