SWP

   Ukraina


 2023-08-26 Lato z językiem polskim w Barze - dzień trzeci

Dom Polski w Barze stał się gościnnym miejscem dla młodzieży z Kamieńca Podolskiego, reprezentującą Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo im. A. Rollego. Młodzież z Kamieńca i Baru łączą wspólne zainteresowania – teatr, śpiew i taniec. To już drugie spotkanie młodych ludzi w tym roku. Pierwsze odbyło się 2 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej w Barze. Obecnym celem jest wspólna realizacja projektu „Lato z językiem polskim”.

Dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i dofinansowaniu tego przedsięwzięcia przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, nasze plany doszły do skutku.

Dzień 3. (23.08.2023)

Po śniadaniu wszyscy zebrali się na sali, gdzie instruktorzy wprowadzili uczestników w tematykę dzisiejszego dnia. Najpierw odbyły się warsztaty teatralne, potem młodzież, podzielona na grupy, miała warsztaty (online) słowa scenicznego z Panią Małgorzatą Michalską – nauczycielką skierowaną do pracy w DP w Barze przez ORPEG, jak również warsztaty wokalne z Panią Ludmiłą Chałabudą.

Po południu uczestnicy podzieleni na grupy mieli kolejne spotkania sesyjne z psychologiem oraz warsztaty taneczne. W trakcie sesji odbyły się gry i zabawy tematyczne – w tym między innymi „oczekiwania i obawy” uczestników projektu, dotyczące tremu na scenie.

Wspaniałym zakończeniem dnia było obejrzenie filmu fabularnego...


LATO Z JĘZYKIEM POLSKIM W BARZE - DZIEŃ PIERWSZY


LATO Z JĘZYKIEM POLSKIM W BARZE - DZIEŃ DRUGI


LATO Z JĘZYKIEM POLSKIM W BARZE - DZIEŃ CZWARTY


LATO Z JĘZYKIEM POLSKIM W BARZE - DZIEŃ PIĄTY


LATO Z JĘZYKIEM POLSKIM W BARZE - DZIEŃ SZÓSTY - OSTATNI


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: korespondencja dla PAI - Dom Polski w Barze


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 374 944 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×