SWP

   Polska

 2022-01-15 BP WIESŁAW LECHOWICZ – BISKUPEM POLOWYM WOJSKA POLSKIEGO

W wielką radością przyjęliśmy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce informujący, że "decyzją papieża Franciszka dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i wieloletni delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego". Osoba i działalność Księdza Biskupa jest nam bardzo bliska - od lat wspiera "Wspólnotę Polską" w jej misji, między innymi jako członek Rady Patronackiej Stowarzyszenia. Dzięki temu możemy zawsze liczyć na przyjazną radę, doświadczenie i duchowe przewodnictwo naszej Wspólnocie.

W imieniu Zarządu, członków i pracowników składam Waszej Ekscelencji życzenia aby Boża Mądrość i Łaska kierowała w posłudze polskim żołnierzom tak, jak dotychczas Polonii i Polakom na całym świecie. Szczęść Boże!

Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

BP WIESŁAW LECHOWICZ

Duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii pastoralnej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w latach 2004–2008, biskup pomocniczy tarnowski od 2008, od 2011 delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Niestrudzenie pielgrzymujący do Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie - zgodnie z przyjętą dewizą biskupią są słowa: "In finem diligere" (Do końca umiłować), wypełniając tym samym zadania Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą do których należy m.in. koordynacja duszpasterstwa, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach oraz współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Uczestnik prac Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski za które został podniesiony przez Benedykta XVI do godności kapelana Jego Świątobliwości. Bp Wiesław Lechowicz wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa; Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

Ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" związany wieloletnią współpracą, w ostatnim czasie - członek Rady Patronackiej Stowarzyszenia.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12780088 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów