SWP

   Litwa
 2021-11-27 20-LECIE DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE

Wernisaż wystawy poświęconej 20-leciu działalności Domu Kultury Polskiej w Wilnie połączonemu z 8. Dniami Kultury Polskiej, rozpoczął obchody jubileuszowe tej jakże ważnej dla społeczności polskiej na Litwie placówkij.

W programie m.in. koncerty, spektakl „Sklep Magika Mechanika” Teatru Małego Widza z Warszawy, wycieczki pod hasłami „Legendy wileńskie” oraz „Uroki podwórek wileńskich”, dyskusja poświęcona Stanisławowi Lemowi, koncert filmowo-musicalowy „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz.

Wystawa 20-lecia

Piątkowe otwarcie wystawy poświęconej 20-leciu działalności Domu Kultury Polskiej odbyło się z udziałem wiceministra spraw zagranicznych Polski Szymona Szynkowskiego vel Sęka, wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusza Bonisławskiego, wiceprezesa Krzysztofa Łachmańśkiego i członków Zarządu SWP skarbnika Tomasza Różniaka oraz Sebastiaba Jaworowskiego.

Wiceminister spraw zagranicznych Szynkowski vel Sęk przypominając znaczenie Domu Kultury dla polskiej społeczności wspomniał o trwającej rozbudowie w efekcie której swoje studia zyska TVP WIlno zaś mieszkający na Litwie Polacy - salę widowiskową, kawiarnię a przyjezdni pokoje hotelowe.

„Jesteśmy świadkami 20 lat, które były wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi. Tu (w Domu Kultury Polskiej w Wilnie) mieszczą się siedziby wielu organizacji polskich działających na Litwie, organizacji działających na rzecz polskości” – powiedział Bonisławski.

Artur Ludkowski, dyrektor Domu Polskiego w Wilnie, organizatora przedsięwzięcia podkreślił, że Dni Kultury Polskiej organizowane są jak co roku z myślą o Polakach mieszkających na Litwie, ale dają również możliwość Litwinom poznać polską tradycję i zwyczaje, dorobek literacki, plastyczny, twóczość wybitnych Polaków. Jednym słowem to niezwykle przyjazna w odbiorze wizytówka naszej, polskiej kultury.

Jubileusz

Dom Kultury Polskiej w Wilnie powstał w 2001 r i jest największą polską placówką kulturalną poza granicami Rzeczypospolitej oraz najważniejszą instytucją służącą Polakom z całej Litwy - nie tylko zamieszkałym na Wileńszczyźnie. Jego założycielami są są Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie. Główną misją Domu jest szeroko pojęta promocja polskiej kultury, historii oraz pielęgnowanie dziedzictwa narodowego poprzez edukację.


20 LAT DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIEZdjęcia © Polonijna Agencja Informacyjna

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4027842 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów