SWP

   Litwa
 2021-08-05 65. rocznik ukończył „Mickiewiczówkę”

W wileńskim Ratuszu odbyła się w ub. tygodniu tradycyjna uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości maturzystom Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. W tym roku polską szkołę na Krupniczej opuścił już 65. rocznik.

W tym roku „Mickiewiczówka” miała trzy klasy maturalne (63 uczniów).

Tradycyjnie już maturzyści liceum, po otrzymaniu świadectw dojrzałości, zatańczyli poloneza wraz z innymi maturzystami polskich szkół w Wilnie.

To właśnie „Mickiewiczówka” zapoczątkowała tradycję tańczenia poloneza. Przed siedmiu laty absolwenci tej szkoły po raz pierwszy zatańczyli na placu Ratuszowym. Trzy lata później wzięli z nich przykład maturzyści Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i zatańczyli poloneza na placu Katedralnym. A w tym roku na tym placu krokiem dostojnego tańca poruszało się już ponad 100 par maturzystów z 6 polskich szkół w Wilnie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: L24.lt / fot. Jerzy KarpowiczW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3526829 OSÓB