SWP

   Australia
 2021-07-17 Wieczór wspomnień - Bankiet Rady Naczelnej w Adelaide

Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) od 70 lat skupia Polaków żyjących w Australii, stanowiąc centralny kontakt między polskimi Federacjami, Polonią światową i Polską. Dzięki tej kooperacji Polonia zachowuje wartości i tradycje narodowe utrzymywane przez wiele pokoleń emigrantów polskich we wszystkich zakątkach świata. Obecnie do RNPA należą 22 organizacje polonijne ze wszystkich stanów Australii i Australijskiego Terytorium Stołecznego. Przez 70 lat RNPA pozostaje w przyjaznych kontaktach z administracją rządową Australii na wszystkich szczeblach podkreślając wkład Polaków w rozwój Australii.

Z okazji 53. Zjazdu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w Adelajdzie, stolicy Australii Południowej i obchodów 70-lecia Rady, w Domu Polskim przy Angas Street, odbył się Wieczór Wspomnień – bankiet - z udziałem zaproszonych gości - Konsul Generalnej RP dr Moniki Kończyk, Konsul Honorowej RP w Adelajdzie, pani Gosi Hill, księdza prowincjała Tadeusza Przybylaka oraz księdza Michała Skiby. Obecni byli członkowie nowo wybranego prezydium Rady z prezes Małgorzatą Kwiatkowską i wiceprezesem prof. Marianem Radnym, oraz prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Płd (FPO SA) Edward Dudziński, prezes Federacji Australii Zachodniej Anna Niedźwiadek, prezes Federacji Polskich Organizacji w Qld (FPOwQ) Henryk Kurylewski oraz delegaci Rady obecni za Zjeździe (oprócz stanu Wiktoria i Australijskiego Terytorium Stołecznego z powodu restrykcji covid-19).


PAI

Od lewej: Bogumiła Filip, Teresa Grabek, Adam Grabek, Dr Robert Czernkowski, Prof.Marian Radny, Marysia Thiele, Marysia Hock, Małgorzata Kwiatkowska, Dr Gustaw Czechowicz, Edward Dudziński, Konsul Dr Monika Kończyk & Henryk Kurylewski. Foto M. Kwiatkowska


Wieczór prowadziła Anna Niedźwiadek, członek prezydium RNPA. Konsul Generalna RP dr Monika Kończyk powitała zebranych dziękując gospodarzom, FPO SA, za zorganizowanie galowego przyjęcia oraz wręczyła medal Pro Patria Henrykowi Kurylewskiemu z Qld. Po zakończeniu obiadu zespół folklorystyczny z Adelajdy „Tatry” zachwycił obecnych młodością, pięknem narodowych strojów, polskimi pieśniami i wspaniałym tańcem.

Folklor ludowy utrzymywał polskość w narodzie w okresie ponad 100- letniej niewoli Polski podzielonej między carską Rosję, królewskie Prusy i cesarstwo Austrowęgierskie (1772 – 1918). Folklor ludowy wyrażany tańcami i tradycyjnymi strojami budzi w Polakach dumę, tęsknotę i pragnienie zachowania na zawsze piękna i oryginalności stworzonej przez wiele generacji naszych przodków. Oklaskom nie było końca, na co „Tatry” w pełni zasłużyły.


PAI

Konsul Dr M. Kończyk wręcza Medal Henrykowi Kurylewskiemu


Następnie Prezes Rady M.Kwiatkowska odczytała list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministra Adama Kwiatkowskiego i wspólnie z wiceprezesem Rady M. Radnym wręczyli medale oraz dyplomy RNPA przyznane przez Kapitułę Medalu RNPA.

W tym roku przyznano medale ośmiu wybitnym działaczom polonijnym: z Australii Płd (4), Wiktorii (2), NPW (1) i QLD (1). Medale wręczono osobom obecnym na uroczystości. Byli to: dr Robert Czernkowski z NPW, Maria Hock, Marysia Thiele i Edward Dudziński z Australii Płd. Pośmiertnie medal otrzymał dr Andrzej Czechowicz z Australii Płd, w którego imieniu medal odebrał syn dr Gustaw Czechowicz. Również wręczono medale trzem działaczom: Bogumile Filip (NPW) oraz Adamowi i Teresie Grabkom (TAS), których wyróżniono medalem RNPA w ubiegłym roku, lecz z powodu restrykcji pandemicznych nie było możliwości dokonania tego wcześniej. Trzy nieobecne osoby (Lucyna Artymiuk i Helen Evert z Melbourne oraz Krystyna Tkaczyk z Brisbane) otrzymają medale podczas uroczystości polonijnych w danym stanie.


PAI

Wieczór Wspomnień był doskonałą okazją dla Polonii w Australii Płd. do poznania działaczy z innych stanów i wymiany wzajemnych doświadczeń. Gratulowano wyróżnionym medalem i dziękowano organizatorom – prezydium RNPA oraz FPO w SA.


Następnym punktem programu był pokaz krótkiego filmu z działalności RNPA na przestrzeni 70-lat. Film zawierał historyczne zdjęcia i wywiady z wszystkimi żyjącymi prezesami oraz duszpasterzami Rady. Koordynacją realizacji filmiku zajmowała się Ania Niedźwiadek.


PAI

W tle widoczna wystawa


Tego wieczoru prof. Marian Radny, oficjalnie otworzył wystawę prezentowaną w dużym audytorium Domu Polskiego pn. Kalendarium Historyczne RNPA. Wystawa powstała wspólnym wysiłkiem zespołu - prezydium RNPA, Włodzimierza Wnuka oraz Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, z szatą graficzną i logo zaprojektowanymi przez Vitka Skoniecznego. Koncepcja wystawy, koordynacja prac i opracowanie są autorstwa prof. Mariana Radnego. Dwadzieścia kolorowych plansz przedstawia strukturę RNPA wraz z jej komisjami, organami doradczymi i organizacjami członkowskimi oraz 70-letnie kalendarium wydarzeń dotyczących przedstawionej tematyki jak edukacja, młodzież, kultura, dziedzictwo, współpraca z rządem polskim i Polonią Świata, dobre imię Polski i Polaków i inne.


Opracowała Marysia Thiele.
Foto B. Filip, M. Thiele & M. Kwiatkowska


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Rada Naczelna Polonii AustralijskiejW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3526883 OSÓB