WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH  Z OSTATNIEJ CHWILI

SWP

ARCHIWUM WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
POLECAMY RÓWNIEŻ
NOWOŚCI NA SZEŚCIU KONTYNENTACH

KLIKNIJ W WYBRANY REGION NA MAPIE
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
PARTNEREM MEDIALNYM KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"

30 lipca 2019 roku zawarto porozumienie o współpracy w zakresie realizacji kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów". Porozumienie w tej sprawie podpisali m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezydencki minister Adam Kwiatkowski, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski. Partnerem medialnym Kampanii jest Polonijna Agencja Informacyjna.

Jej głównym założeniem jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, a także przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.

WIĘCEJ INFORMACJI O KAMPANII

POLACY W BRAZYLII

Pierwsi polscy imigranci pojawili się w Brazylii już na początku drugiej połowy XIX wieku, jednakże pierwsze zorganizowane grupy pojawiły się w roku 1869 w stanach Santa Catarina i Parana, od roku 1875 zaś zaczęli przybywać do stanu Rio Grande do Sul. Jednym z przywódców polskiej społeczności był w tym czasie Edmund Saporski. Jednakże największa fala imigrantów miała dopiero nadejść. W roku 1890 zaczyna się gorączka brazylijska. Do roku 1914 do Brazylii przybyło 104 196 osób pochodzących z ziem polskich. Uważa się ich za wychodźców, ponieważ emigrowali do Brazylii bez polskich dokumentów.

Jak żyją dzisiaj ich potomkowie?. Odwiedzamy z kamerą Aurea. Korespondencja dla PAI - Miriam Aparedica Banaszewski.Film zrealizowany przez PAI, w ramach kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów"
którego partnerem medialnym jest Polonijna Agencja Informacyjna.PATRONATY MEDIALNE PAI

SWP

SWP


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - PATRON MEDIALNY II ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
II ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI


NAUKA, INNOWACYJNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ, CZYLI JAK BYĆ NAUKOWCEM NA OBCZYŹNIE?

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie zaprosić do udziału w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 2019 - Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju stanowi praktyczną odpowiedź Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Senatu RP i Rady Polonii Świata, na postulaty i wnioski uczestników I Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, który odbył się we wrześniu 2018 r. w ramach V Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą.

Celem głównym tegorocznego Forum jest stworzenie wspólnej przestrzeni co-creating dla naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju, wspieranie ich relacji naukowo-badawczej, nawiązywania kontaktów (networking) i dzielenia się wiedzą. Ponadto pragniemy promować Polskość i Polskę na międzynarodowej arenie naukowej, w świadomości Polonii i Rodaków w Kraju, jak również zależy nam na poprawie wizerunku Polaków i Polski w świecie.

Do zadań tegorocznego Forum należy również wspieranie badań nad dorobkiem polskich naukowców działających poza granicami Kraju przez określenie inicjatyw mających na celu promowanie osiągnieć naukowych Polaków działających poza granicami Kraju, w szczególności innowacyjnych przedsięwzięć.

WIĘCEJ O FORUM


450. ROCZNICA UNII LUBELSKIEJ.
SPOTKANIE MARSZAŁKA SENATU
Z POLONIĄ I POLAKAMI ZZA GRANICY

W ramach uroczystości marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z reprezentantami Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny. Obecni byli przedstawiciele 20 krajów z 5 kontynentów oraz młodzież Polska zza wschodniej granicy przebywająca na Lubelszczyźnie w ramach akcji Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" "Lato z Polską" m.in z Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu. Marszałek zapraszał młodzież do Polski, zachęcał do podtrzymywania więzi z krajem i do studiowania w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJWYSTĄPIENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
DARIUSZA PIONTKOWSKIEGO


WYSTĄPIENIE PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
DARIUSZA PIOTRA BONISŁAWSKIEGO


REALIZACJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ


SWP


X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
REALIZACJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


WYSTĄPIENIE PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
REALIZACJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


TROCHĘ KULTURY

SWPTROCHĘ HISTORII

SWPSENAT RP DLA POLONII   NOWOŚCI

Nawiązując do tradycji okresu międzywojennego, odrodzony w 1989 r. Senat ponownie objął opieką Polaków żyjących poza ojczyzną. Marszałek Senatu jest patronem honorowym wielu inicjatyw na rzecz Polonii, a także ważnych wydarzeń z udziałem rodaków z zagranicy. Dzięki pracom Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senat dba o utrzymanie więzi z krajem przez Polaków i osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe za granicą. Interesuje się ich aktualnymi problemami i statusem prawnym w krajach zamieszkania. Inicjuje aktywność i współpracę środowisk polonijnych i polskich w świecie. Dba o ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, narodowej tradycji i obyczaju.

Niezwyciężeni. Czas próby.

Niepodległość łatwo było ogłosić, sztuką było ją utrzymać. Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej animacja „Niezwyciężeni. Czas próby”, opowiada o budowie II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939.

„Niezwyciężeni. Czas próby” jest opowieścią o niezłomnej walce, poświęceniu, nadziei i marzeniach. Twórcy filmu pokazują wysiłek pokolenia Polaków, którzy niezłomnie walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości, a w czasie pokoju ogromnym nakładem pracy budowali wolną ojczyznę, często odnosząc przy tym sukcesy na skalę światową. Film stara się przekazać, że Polska przed wybuchem II wojny światowej była prężnie rozwijającym się państwem gotowym stawić czoła największym wyzwaniom historii.

CZYTAJ WIĘCEJNOWOŚCI WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ

W 1990 r. powołano do życia organizację pozarządową Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, którego prezesem został marszałek Senatu I kadencji Andrzej Stelmachowski. Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.POLONIJNA
AGENCJA INFORMACYJNA
NA YOUTUBE


SWP
facebook