SWP

   Rosja
 2021-11-27 LEKCJA O NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE POLSKIEJ W MOSKWIE

20 listopada 2021 r., w sobotę, odbyła się zorganizowana przez Szkolę Polską przy Ambasadzie RP w Moskwie uroczystość z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości, która ze względu na obostrzenia związane z pandemią miała częściowo charakter telekonferencji udział wzięli uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP na całym świecie. Łącznie w zajęciach online wzięło udział ponad 100 uczestników.

Uczniowie, wspólnie z nauczycielami szkoły polskiej w Moskwie przygotowali program artystyczno-edukacyjny, w którym aktywnie uczestniczyli także rodzice. Szczególnego wzruszenia dostarczyła rozmowa online dziadka Tomasza z Warszawy z wnuczką Zosią – uczennicą szkoły. Przybliżono sylwetki Ojców polskiej niepodległości, uwarunkowania historyczne, jakie towarzyszyły tworzeniu się nowoczesnego państwa polskiego. Nie zabrakło również konkursów i quizów, które dostarczyły wielu pozytywnych emocji.

W uroczystości wzięli udział dostojni goście: Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej pan Krzysztof Krajewski z Małżonką, Zastępca Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej pan Jacek Śladewski z Małżonką, Zastępca Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie pani Małgorzata Kamińska, Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie pan Piotr Skwieciński z Małżonką, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii pan konsul Sławomir Łuczak, pan radca Radosław Ocieczek oraz w formie on-line kierownicy, nauczyciele i uczniowie szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych i przedstawicielstwach wojskowych z innych krajów.

Uroczystość uświetniło specjalnie przygotowane na tę okoliczność wystąpienie Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pana prof. Jana Żaryna, pokazujące drogi Polaków do niepodległości. Moderatorem telekonferencji była Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie pani Barbara Waliczko.

Uroczystość pokazała, jak skutecznie język polski łączy Rodaków na całym świecie, jak ważna i owocna okazuje się współpraca pomiędzy uczniami szkół polskich mieszkającymi w różnych częściach globu.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: ORPEGKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4027873 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów