WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-06-07 OSTATNI DZWONEK - GRADUACJA KLASY ÓSMEJ mikolajrej.com

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem jest zakończenie roku szkolnego. Każdy uczeń z niecierpliwością czeka na ostatni szkolny dzwonek, który jest sygnałem do rozpoczęcia upragnionych przez wszystkich wakacji.

W szkole w Oak Lawn ostatni dzwonek zabrzmiał 17 maja w Oak Lawn oraz 18 maja w Chicago.

Dzień ten był szczególnie dużym przeżyciem dla uczniów klasy ósmej, którzy stali się już absolwentami. Osiem lat swojego życia uczniowie Ci spędzili w murach polskiej szkoły ucząc się języka swoich przodków, kultury i obyczajów. Mimo dodatkowych obowiązków potrafili znaleźć czas na zdobywanie wiedzy o Polsce.

Podczas uroczystej akademii zakończenia roku szkolnego uczniowie - absolwenci zwrócili się do wychowawcy Adeli Tischler dziękując za życzliwość, troskę i wieloletnią pomoc w przekazywaniu wiedzy. Wyrazy podziękowania i pożegnania skierowano również do Pani Dyrektor Kazimiery Gal , która po 20 latach wspanialej pracy jako dyrektor a równocześnie założyciel Polskiej Szkoły Millenijnej im. Reja przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Po krótkim programie artystycznym nastąpiło wręczenie świadectw, dyplomów i książek - albumów pokazujących piękno krajobrazów polskich ze specjalną dedykacja wychowawcy klasy.

W klasie na absolwentów czekał pyszny, (przygotowany przez rodziców) pożegnalny poczęstunek, podczas którego nie zabrakło wesołych szkolnych wspomnień oraz pamiątkowych zdjęć w pięknych strojach graduacyjnych.

Na zakończenie wspólnej biesiady wychowawca Adela Tischler jeszcze raz pogratulowała absolwentom ukończenia pierwszego, ważnego etapu edukacji życząc równocześnie pomyślności i wielu sukcesów w drugim etapie edukacji jakim jest szkoła średnia.

Ciepłymi słowami została również pożegnana Pani Dyrektor, która w Polskiej Szkole Millenijnej im. M. Reja w Oak Lawn zostawiła cząstkę swojej duszy, marzeń i dążeń, które są i będą zachowane na trwałe.

Żegnając się z absolwentami wychowawczyni życzyła dobrego, miłego i bezpiecznego wypoczynku a tym, którzy wybierają się do Ojczyzny w rejon Podhala wiele wspaniałych, bogatych przeżyć.

Wspaniałych wakacji i do zobaczenia we wrześniu !!

W Chicago 18 maja miała miejsce uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Maturzyści w pięknych togach.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Adela TischlerPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook