WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Turcja
 2019-06-01 O "FESTIWALU CZEREŚNIOWYM" W ADAMPOLU Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

W dniu 30.05.2019r. Burmistrz gminy Beykoz pan Murat Aydın spotkał się z Konsul Generalną RP panią Joanną Pilecką w sprawie współpracy w obszarze promocji kultury.

W spotkaniu wzięła udział delegacja z Polonezköy - Wójt pan Antoni Wilkoszewski oraz były Wójt pan Daniel Ohotski. Rozmawiano o perspektywach realizacji wspólnych projektów m.in. o możliwości wznowienia niezapomnianego adampolskiego „Festiwalu Czereśniowego” z udziałem polskich artystów ludowych i zespołów folklorystycznych.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polonya Cumhuriyeti İstanbul BaşkonsolosluğuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook