SWP

   USA


 2023-12-02 Każdy ma coś, co może dać innym

Statuetka im. Janiny Igielskiej to zaszczytne wyróżnienie przyznawane przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce dla nauczycieli i działaczy polonijnych. Jest to dowód uznania dla osób, które w wyjątkowy sposób wyróżniają się aktywnością i zaangażowaniem na rzecz szkolnictwa polonijnego, a także dla Polonii w USA.

14 października odbył się Bal Nauczyciela w PSD im. Karola Wojtyły w Linden, NJ, podczas którego z rąk prezes Centrali dr Doroty Andraki statuetką im. Janiny Igielskiej za krzewienie kultury i historii polskiej otrzymała dyrektor PSD im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Lakewood, NJ, Katarzyna Pawka.

Kasia Pawka, bardzo rozpoznawana w świecie tutejszej Polonii, to osoba udzielająca się społecznie. Nauczycielką w PSD w Lakewood jest już od 28 lat, a od roku 2009 pełni funkcję dyrektora wyżej wymienionej szkoły. Praca z dziećmi i młodzieżą jest ogromną jej pasją. Kasia to nie tylko wspaniały pedagog, który zna wszystkich uczniów w szkole po imieniu, ale przede wszystkim dobry człowiek. Jest ogromnym wsparciem dla naszej „polskiej rodziny”. Wśród amerykańskiej społeczności także zawsze gotowa do pracy, ponieważ potrafi pomóc, wesprzeć dobrą radą oraz poświęcić dla innych swój wolny czas.

Kasia Pawka jest propagatorką polskiej kultury, historii i tradycji. Wychodząc poza mury szkoły swoim oddaniem i wyjątkowym usposobieniem potrafi pokazywać wokoło, jak piękna jest Polska. Zaraża swoimi pomysłami i potrafi współpracować z innymi ludźmi. Dzięki temu Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Maki”, działający przy szkole, zatańczył już nieraz w domach spokojnej starości – St. Joseph’s (Woodbridge, NJ ) i Leisure Park Assisted Living ( Lakewood, NJ) oraz w sąsiadujących parafiach. Uczestniczył w wielokulturowych festiwalach w Perth Amboy, NJ, w festiwalu dziedzictwa w Court House w Toms River, NJ, oraz podczas Polskiego Dnia w bibliotece w Howell, NJ. Swoimi tańcami uświetnia też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w sztabie w Trenton.


PAI

Katarzyna Pawka – dyrektor PSD im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Lakewood, NJ


Język polski dla dorosłych, który cieszy się popularnością od kilku już lat, to również jeden z wielu pomysłów Kasi. Uczniowie tej klasy to osoby w wieku od 30 do 80 lat.

Kasia Pawka to nauczycielka wyróżniona także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Była marszałkiem Parady Pułaskiego z Ocean County w 2008 r. Od 16 lat wraz z o. Waldemarem Łątkowskim, proboszczem z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero, IL, organizuje tygodniowe „Wakacje z Panem Bogiem” dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Na te wakacje połączone z modlitwą – a także nauką języka polskiego oraz dobrą zabawą – przyjeżdżają dzieci i młodzież z Nowego Jorku, Connecticut, New Jersey, a teraz dołączyły również rodziny z Chicago. W tym roku po raz pierwszy odbył się również camp w stanie Wisconsin.

W marcu 2022 r. z inicjatywy Kasi odbył się charytatywny koncert dla Ukrainy. Oczywiście nie skończyło się tylko na pomyśle – Kasia jako współorganizatorka zachęciła wiele organizacji do wolontariatu i wspólnego zaangażowania. Koncert był ogromnym sukcesem, a dochód wspomógł kilka organizacji, m.in. Dom Samotnej Matki w Ukrainie.

Nie sposób wyliczyć wszystkich przykładów zaangażowania, ponieważ Kasia jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc. Do ostatnich chwil życia była przy pani Walentynie Połczyńskiej, żonie patrona szkoły. Uczniowie i nauczyciele mogli być słuchaczami „żywej historii” podczas odwiedzin w domu państwa Połczyńskich.

Życzymy Kasi dalszego zapału do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz gratulujemy wszystkim wyróżnionym.


Tekst: Katarzyna Soból
Zdjęcia: arch. szkoły w Lakewood


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Nowy Dziennik


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14960210 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×