SWP

   USA
 2021-10-22 NOWOJORSKIE OBCHODY 37. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

W 37. rocznicę śmierci bł. ks. J. Popiełuszki nowojorska Polonia dała swoje świadectwo pamięci pod pomnikiem "kapelana Solidarności" w McCarren Park, Uroczystość pod pomnikiem poprzedziła Msza Św. w kościele Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Kwiaty w imieniu Konsula Generalnego złożył wicekonsul Mateusz Gmura.

19 października br. minęła 37. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przypadają także obchody Święta Duchownych Niezłomnych.

Uroczystość zorganizowało Koło Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku na czele z Panem Mieczysławem Pająkiem oraz nowojorskie ZHP pod dowództwem druhny Marii Bielskiej.


Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, urodził się w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie. Po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach archidiecezji warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia.

W ostatnich latach życia posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością i celebrował comiesięczne Msze św. za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie stanu wojennego ks. Jerzy Popiełuszko występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu.

Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, zgromadził blisko 1 mln rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób księdza męczennika odwiedziło blisko 23 mln wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury.

6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Nowym JorkuW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3827803 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów