SWP

   Polska
 2021-08-04 O SPORCIE POLONIJNYM WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ

29 lipca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Krajowej wraz z członkami Polonijnej Rady Konsultacyjnej Komisji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Posiedzenie odbyło się w systemie hybrydowym, część uczestników brała udział w posiedzeniu w trybie zdalnym.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski witając uczestników spotkania, podziękował za systematyczną pracę w Komisji Sportu i Turystyki, która pomimo obecnie trwających ograniczeń, odbywa się regularnie.

W punkcie pierwszym omówiono i przyjęto Regulamin Igrzysk Polonijnych. Pan Tomasz Różniak poinformował o powodach przyświecających przeniesieniu Igrzysk Letnich z Krakowa do Pułtuska, związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającymi z tego planowanych zabezpieczeń dla zdrowia uczestników oraz pokrótce omówił przygotowania do Igrzysk w Pułtusku.

Następnie został przyjęty projekt stałych nagród polonijnych imprez sportowych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który omówiony został przez przewodniczącego Komisji ambasadora dr Witolda Rybczyńskiego. Nagrody będą nosiły imię Ireny Szewińskiej i ustanawiane będą co roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu polonijnego, zarówno dla osób indywidualnych, jak i klubów czy organizacji.

Ambasador Witold Rybczyński przedstawił również informację o programie XXVI Polonijnego Światowego Sejmiku Olimpijskiego, który z okazji 20-lecia podpisania porozumienia o współpracy między Polskim Komitetem Olimpijskich a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” po raz pierwszy odbędzie się w trakcie Igrzysk letnich.

Kaja Gzyło przedstawiła informację o przebiegu II Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich w Gdyni, które odbyły się w dniach 24-27 czerwca 2021 r. Regaty odbyły się na jachtach klasy 2020 i wpisały się w obchody corocznych Dni Morza, które trwały w tym czasie w Gdyni.

W kolejnym punkcie p. Kaja Gzyło omówiła także tegoroczną akcję „Lato z Polską”, która mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną, odbywa się i do Polski na wypoczynek w lipcu i sierpniu przyjechało ponad 30 grup młodych Polaków (ponad 1000 uczestników), głównie z Kresów do różnych miejsc w Polsce m.in. Chełmży, Pułtuska, Częstochowy, Wadowic, Wyszkowa, Łomży czy Lusowa k. Poznania. Akcja organizowana jest we współpracy z samorządami lokalnymi wszystkich szczebli, które pełnią jednocześnie funkcję gospodarzy tych pobytów.

Rada Igrzysk Polonijnych

W ostatnim punkcie posiedzenia powołano Radę Igrzysk Polonijnych, w skład której weszli:

  • ambasador dr Witold Rybczyński – Polski Komitet Olimpijski
  • Tomasz Różniak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  • Kaja Gzyło – dyrektor administracyjny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  • Dariusz Sapiejka – dyrektor sportowy Igrzysk
  • Henryk Cieślar, Czechy
  • Marian Kaczanowski, Litwa
  • Jerzy Walczak, Szwecja


Zdjęcia: Adam Pietroń, PKOl.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3526478 OSÓB