SWP





   Maroko




 2021-07-08 ŚWIĄTECZNY DZIEŃ W RABACIE

12 czerwca 2021 r. po blisko dwuletniej nauce prowadzonej w trybie zdalnym, uczniowie wraz z rodzinami oraz grono pedagogiczne spotkali się osobiście na zakończeniu roku szkolnego 2020/2021 w rezydencji Ambasadora RP Krzysztofa Karwowskiego. Tego dnia świętowano również Dzień Matki i Dzień Dziecka, których celebracja była możliwa dopiero teraz.

Kierownik Szkoły Barbara El Khourani oraz Ambasador wyrazili swoje uznanie i pogratulowali uczniom za wytrwałość w poszerzaniu wiedzy, rodzicom zaś za pielęgnowanie zainteresowania Polską wśród swoich pociech.

Za świadectwa i promocję do kolejnej klasy, a także za determinację w zdobywaniu nowych elementów wiedzy o Polsce, uczniowie zostali nagrodzeni puzzlami.

Dzieci wiedziały, że ich sukces zawdzięczają również swoim Kochanym Mamom. Wdzięczności tej dały wyraz obdarowując je wzruszającymi słowami poezji i kolorowymi, pachnącymi liliami.

Poza tym w grze plenerowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą, odpowiadając na kilka pytań z zakresu polskiej historii, języka i geografii.

Wszyscy uczestnicy okazali się zwycięzcami, na których czekały drobne upominki.

Tradycyjnie nie zabrakło poczęstunku, śmiechu i gwarnych rozmów.

Spokojnego wakacyjnego czasu !!!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: gov.pl







W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.



SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH



NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3526891 OSÓB